Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

7068 2bb8 390
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viablackheartgirl blackheartgirl
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viamindtrap mindtrap
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamindtrap mindtrap

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamindtrap mindtrap
5561 d176 390
Reposted fromkartoNik kartoNik viamindtrap mindtrap
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamindtrap mindtrap
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viamindtrap mindtrap
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viamindtrap mindtrap
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viamindtrap mindtrap

October 09 2017

Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków

September 07 2017

2803 8767 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
1509 51c3 390
Reposted fromyannim yannim viablackheartgirl blackheartgirl
6329 fe53 390
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl