Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

3087 0cbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
1101 2238 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatya satya
2310 d712 390
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakarolsss karolsss
Reposted frombluuu bluuu

June 16 2017

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaegzystencja egzystencja

May 05 2017

8002 9b1d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarajska rajska
Reposted frombluuu bluuu
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawolalabym wolalabym

April 19 2017

Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamoai moai
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamoai moai
8215 b521 390
omg Ted!
8530 b296 390
Reposted fromzolwik zolwik viaberabirsza berabirsza
9236 3dc7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl