Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

9421 5e79 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmere Amere
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
7742 0cf6 390
5747 76f0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viablackheartgirl blackheartgirl
8567 c50c 390
Reposted fromnutt nutt via2708 2708
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viamemequeen memequeen
2497 6ccc 390
Reposted fromtwice twice viamyszkaminnie myszkaminnie
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

March 01 2018

0936 e3e7 390
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci

February 28 2018

  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaidosk8 idosk8

February 15 2018

1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
6512 1b3d 390
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viakaat kaat
9220 27f1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakaat kaat
9974 749e 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.

Stoję właśnie w jednym z moich ulubionych miejsc na świecie, otoczony jedzeniem, muzyką, sztuką, kulturą i myślę tylko o tym, jak bardzo chcę ci to wszystko pokazać.

— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromizvi izvi viabanshe banshe
9559 b79e 390
o!
Reposted fromjulios julios viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl