Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

Rozłączeni — lecz jedno o drugim pamięta
— Słowacki
Reposted fromajlona ajlona viagdziejestola gdziejestola

October 25 2016

9090 2fc2 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahmpf3rd hmpf3rd
3936 782f 390
5778 5392 390
Reposted fromnightmvre nightmvre viagdziejestola gdziejestola
9450 8697 390
Reposted frompapaj papaj viaolewka olewka
Reposted fromcynamon cynamon viaessperer essperer
1601 cb6b 390
Reposted fromrudazolza rudazolza viaessperer essperer

October 20 2016

August 05 2016

1664 71d5 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnlyBlue OnlyBlue
8359 269e 390
Reposted fromdoitanyway doitanyway viasatya satya
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatya satya
Wstawiłam dziś pranie i coś mi podpowiada, że ja też się dziś wstawię.
Reposted fromchocoway chocoway viasatya satya
-Nigdy mnie nie kochał. - szepcze. Podły kłamca.
-Skąd wiesz? - pytam. Ktoś ci mówi, że jest noc. Pokazuje księżyc. Po dwunastu godzinach nazwiesz go kłamcą?
— Grażyna - Aleksander Minkowski
Reposted fromte-quiero te-quiero viasatya satya
5001 9d43 390
Reposted fromconopec conopec viatfu tfu
5724 0060 390
8006 48ce 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaSkydelan Skydelan
Są miejsca, z których się nie wraca. Są szkody, których się nie naprawi.
— James Frey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl