Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
I mam ochotę na ciebie i całą tą durną miłość
— (via skazanie)
3688 51c4 390
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianaturalginger naturalginger
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip vianaturalginger naturalginger
2528 04aa 390
4480 ae84 390

November 22 2017

3353 7202 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
5306 59be 390
Reposted frommoai moai viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
2347 9389 390
Reposted fromslodziak slodziak
8091 2693 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaslodziak slodziak
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaoutoflove outoflove
2298 9a66 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
3361 c27b 390
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl