Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

August 05 2016

1664 71d5 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnlyBlue OnlyBlue
8359 269e 390
Reposted fromoctober84 october84 viasatya satya
9949 948a 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatya satya
Wstawiłam dziś pranie i coś mi podpowiada, że ja też się dziś wstawię.
Reposted fromchocoway chocoway viasatya satya
-Nigdy mnie nie kochał. - szepcze. Podły kłamca.
-Skąd wiesz? - pytam. Ktoś ci mówi, że jest noc. Pokazuje księżyc. Po dwunastu godzinach nazwiesz go kłamcą?
— Grażyna - Aleksander Minkowski
Reposted fromte-quiero te-quiero viasatya satya
5001 9d43 390
Reposted fromconopec conopec viatfu tfu
5724 0060 390
8006 48ce 390
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaSkydelan Skydelan
Są miejsca, z których się nie wraca. Są szkody, których się nie naprawi.
— James Frey

April 19 2016

Reposted fromrooo rooo viabadtime badtime

April 11 2016

Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaEtien Etien
1917 3f0a 390
Reposted fromMySecondLife MySecondLife viauhuhu uhuhu
6753 d226 390
Reposted frombluuu bluuu viauhuhu uhuhu
9972 d98b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via0000 0000
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć. 
Reposted fromchocoway chocoway viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl