Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2018

0936 e3e7 390
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci

February 28 2018

  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaidosk8 idosk8

February 15 2018

1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
6512 1b3d 390
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viakaat kaat
9220 27f1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakaat kaat
9974 749e 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.

Stoję właśnie w jednym z moich ulubionych miejsc na świecie, otoczony jedzeniem, muzyką, sztuką, kulturą i myślę tylko o tym, jak bardzo chcę ci to wszystko pokazać.

— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromizvi izvi viabanshe banshe
9559 b79e 390
o!
Reposted fromjulios julios viabanshe banshe

February 14 2018

5525 9750 390
Chcę...
Reposted fromnivea nivea vianiiepoczytalna niiepoczytalna
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiiepoczytalna niiepoczytalna
6225 4148 390
Karpowicz "Ości" 8

February 13 2018

Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
5771 b854 390
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"

February 11 2018

Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares vialivhanna livhanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl