Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
6535 b5f5 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaalem alem

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted frompasazerka pasazerka viauhuhu uhuhu
3041 fbee 390
2315 387e 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
6792 c732 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
9050 1ab8 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
8231 6bd4 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaDjana Djana
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
5685 c59c 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter

July 02 2015

Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viauncannyfirefly uncannyfirefly
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
5260 0e32 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic
4839 da21 390
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle vianezzmusic nezzmusic
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore vianudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
1587 df84 390
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy vianudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
3053 d7b2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl