Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamoai moai
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
0297 7735 390
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamoai moai
8215 b521 390
omg Ted!
8530 b296 390
Reposted fromzolwik zolwik viaberabirsza berabirsza
9236 3dc7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
5338 87d0 390
Reposted frommarzyciel marzyciel viatulele tulele
9786 4530 390
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viaczoo czoo

April 18 2017

4650 f44b 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaastoreth89 astoreth89
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaastoreth89 astoreth89
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viaastoreth89 astoreth89
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

February 24 2017

Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viajustshineon justshineon

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viajustshineon justshineon
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viajustshineon justshineon
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks

February 23 2017

Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl