Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks

February 23 2017

Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viala-lu la-lu

February 22 2017

- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2017

8525 d9e7 390
Reposted fromGIFer GIFer vialamujer lamujer
4314 8eef 390
Reposted fromczapajew czapajew viasweetchocolate sweetchocolate

July 06 2015

7976 ca4f 390
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayochimu yochimu

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaStringMelody StringMelody
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viayochimu yochimu
5573 de8f 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viasatya satya

July 05 2015

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viatulele tulele
1667 1915 390
Reposted frombjureczko bjureczko viamartynkowa martynkowa
3290 6596 390
Reposted frommiischa miischa viadecorinspiration decorinspiration
1556 c808 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanybreath anybreath
8441 faf5 390
Reposted fromIriss Iriss viaanybreath anybreath
7160 cd0d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaanybreath anybreath
2514 5aa6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl