Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

5338 87d0 390
Reposted frommarzyciel marzyciel viatulele tulele
9786 4530 390
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viaczoo czoo

April 18 2017

4650 f44b 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaastoreth89 astoreth89
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaastoreth89 astoreth89
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viaastoreth89 astoreth89
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

February 24 2017

Bardzo za Tobą tęsknię, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Myślę o Tobie codziennie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viajustshineon justshineon

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viajustshineon justshineon
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viajustshineon justshineon
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks

February 23 2017

Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viala-lu la-lu

February 22 2017

- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2017

8525 d9e7 390
Reposted fromGIFer GIFer vialamujer lamujer
4314 8eef 390
Reposted fromczapajew czapajew viasweetchocolate sweetchocolate

July 06 2015

7976 ca4f 390
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayochimu yochimu

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaStringMelody StringMelody
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl