Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viablackheartgirl blackheartgirl

August 29 2017

5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viamindtrap mindtrap
6890 ec6a 390
7913 4375 390
Reposted frommindtrap mindtrap
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Jan Himilsbach
Reposted frommindtrap mindtrap
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viamindtrap mindtrap
5268 204f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNieznosny Nieznosny

June 26 2017

3087 0cbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
1101 2238 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatya satya
2310 d712 390
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakarolsss karolsss
Reposted frombluuu bluuu

June 16 2017

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaegzystencja egzystencja

May 05 2017

8002 9b1d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarajska rajska
Reposted frombluuu bluuu
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl