Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

2803 8767 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
1509 51c3 390
Reposted fromyannim yannim viablackheartgirl blackheartgirl
6329 fe53 390
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viablackheartgirl blackheartgirl
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viablackheartgirl blackheartgirl

August 29 2017

5161 670e 390
Reposted fromtfu tfu viamothsdevourer mothsdevourer
7913 4375 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Jan Himilsbach
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viamothsdevourer mothsdevourer
5268 204f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNieznosny Nieznosny

June 26 2017

3087 0cbc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
1101 2238 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasatya satya
2310 d712 390
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z Tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialittlemouse littlemouse
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem vianiktnigdybardziej niktnigdybardziej
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viakarolsss karolsss
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl